luật chấp đá gà

Những luật chấp trong đá gà mà sư kê cần biết. Luật chấp đá gà chọi tuy có những quy định riêng nhưng cũng không phải là quy định bắt buộc tất cả phải thực hiện theo. Vì mục đích của luật chấp chọi gà là để đảm bảo sự bình đẳng cho cả 2, nên luật chấp sẽ được chủ chiến kê thoả thuận với nhau, cả 2 đều hài lòng và vui vẻ với tỉ lệ chấp.