chiêm bao thấy người chết t68bet

Người xưa có câu “Sinh dữ, tử lành” có nghĩa là chiêm bao thấy người chết T68bet nghe thì tưởng rùng rợn, xui xẻo nhưng lại là điềm lành, ngược lại chuyện sinh nở là niềm vui với mỗi gia đình thì lại là điềm báo cho những điều không mấy tích cực.