chiêm bao thấy chuột

Chuột là loài gặm nhấm, gây thiệt hại về các loại lương thực, thực phẩm khô của con người. Chiêm bao thấy chuột mang nhiều điềm báo và ý nghĩa khác nhau, tùy vào từng trường hợp và tình tiết trong giấc mơ mà chúng ta đưa ra những nhận định về ý nghĩa ẩn sau đó.